italià
Italià
italià

Horaris

Dilluns de 19:00h a 21:00h

Quota complem. de soci

50€

En què consisteix?

Dirigit a persones amb i sense coneixements previs. S’oferirà una formació amb l’aprenentatge dels substantius, articles, adjectius, pronoms i dels principals temps verbals, així com del lèxic i de la sintaxi.

El taller serà una porta oberta a l’ús de l’idioma del “Bel paese”, amb els seus usos i costums.

Horaris

Dilluns de 19:00h a 21:00h

Quota complem. de soci

50€
s

Tots els preus són orientatius i dependran del nombre de sessions setmanals i la duració de les mateixes. A més, per a la primera inscripció s’haurà d’abonar una quota de 10€ en concepte de quota soci de l’associació que ofereix aquestes activitats.