CONDICIONS GENERALS

Recordi que aquestes normes són per al bon funcionament del casal.

PAGAMENT:

  • El pagament de la quota de soci i sòcia és obligatori.
  • L’activitat o taller s’haurà de pagar durant els tres dies laborables següents a l’avís de la confirmació de la plaça. Si no es realitza el pagament es perdrà la plaça.
  • Els pagaments seran sempre per trimestre, encara que aquest estigués començat.
  • Les persones amb pensió no contributiva tindran deducció del 100% de l’import de l’activitat o taller. Excepte la quota de soci.

DEVOLUCIONS:

  • No es realitzarà cap devolució de la inscripció ni de la quota de soci.

ASSISTÈNCIA A LES ACTIVITATS:

  • L’alumne o alumna només pot assistir al seu horari de classe, sense poder canviar l’horari. (Exemple; si no pot assistir a la seva activitat al matí o tarda no podrà assistir a la mateixa en una altra hora).
  • Tres faltes d’assistència sense justificar es procedirà a donar de baixa de l’activitat.
  • Per a les activitats de sòl cada participant portarà la seva estoreta.
  • Els alumnes i les alumnes no poden recuperar cap classe.
  • Si hi ha una baixa del professor/a, l’associació es compromet a substituir-lo.
  • Les activitats estan dirigides per a majors de 16 anys.

RENOVACIONS:

  • La renovació del trimestre haurà de realitzar-se en data establerta, en cas contrari es procedirà a donar-lo de baixa.
  • Les sòcies i socis, si assisteixen tot el curs tindran reserva de plaça en la mateixa activitat que han acabat, per al curs següent.

ÚS DE LA IMATGE:

  • El casal, durant l’any, farà fotos de les diferents activitats, esdeveniments, festes, conferències, per a donar difusió en les xarxes socials. Si alguna persona no volgués sortir en les fotos, pregaríem ho comunicaran.

AVISOS IMPORTANTS:

 • Les activitats del Casal s’interrompran durant les vacances de Nadal del 23/12/2023 a 07/01/2024 inclosos, i es reprendran el 08/01/2024.
 • Les inscripcions als tallers es tancaran del 1 al 5 de abril 2024.
 • Es necessari omplir el document d’inscripció amb les vostres dades personals i les activitats que esteu interessades i interessats en realitzar.
 • Aquesta inscripció no implica l’obtenció de la plaça. La plaça per a cada activitat es confirmarà a través de; correu electrònic, WhatsApp, SMS o telefonada segons el cas de cada inscripció i disponibilitat de l’associació.
 • Una vegada rebuda la confirmació de plaça s’haurà de realitzar el pagament i després fer-nos arribar el justificant de pagament a on haurà de constar el nom de l’alumne i l’activitat a la que s’ha inscrit. Aquest es pot enviar via email o dur-lo personalment a l’associació.
 • Obrirem el termini d’inscripció l’11 de setembre 2023 a les 09:30 h

CERRAR