Estiraments per gent gran
Estiraments per gent gran
Estiraments per gent gran

Horaris

Dilluns i dimecres i divendres de 09:30h a 10:30h

Quota complem. de soci

65€

En què consisteix?

És una tècnica d'exercicis específics que, a través de la col·locació del cos en diferents postures, s'estiren, obren i relaxen diferents zones de manera progressiva amb la finalitat de condicionar el cos i prevenir lesions.

Horaris

Dilluns i dimecres i divendres de 09:30h a 10:30h

Quota complem. de soci

65€
s

Tots els preus són orientatius i dependran del nombre de sessions setmanals i la duració de les mateixes. A més, per a la primera inscripció s’haurà d’abonar una quota de 15€ en concepte de quota soci de l’associació que ofereix aquestes activitats.