ESQUENA_SANA
Esquena Sana
ESQUENA_SANA

Horaris

Dilluns, dimecres i divendres de 12:30h a 13:30h

Quota complem. de soci

65€

En què consisteix?

Activitat física de baix impacte per a la columna vertebral que combina exercicis de mobilitat articular (cervical, dorsal, lumbar i de pelvis), enfortiment de la zona abdominal i lumbar així com exercicis de flexibilització.

Horaris

Dilluns, dimecres i divendres de 12:30h a 13:30h

Quota complem. de soci

65€
s

Tots els preus són orientatius i dependran del nombre de sessions setmanals i la duració de les mateixes. A més, per a la primera inscripció s’haurà d’abonar una quota de 15€ en concepte de quota soci de l’associació que ofereix aquestes activitats.